Welkom bij

Wereldwinkel Woerden

Penningmeester

Wij zijn opzoek naar een geschikt persoon met een financiële achtergrond die per 1 april 2020 de taak van onze huidige penningmeester gaat overnemen. De Wereldwinkel Woerden is een financieel gezonde vereniging, maar is de winkel is een echte winkel met alle bijbehorende financiële taken en activiteiten. De boekhouding wordt uitgevoerd door een administratiekantoor, maar de voorbereiding en zorg er om heen is voor de penningmeester. 

Het takenpakket ziet er als volgt uit:

- Bewaking en formuleren van het financieel beleid van de vereniging
- Adviseur binnen het bestuur op financieel beleid in ruime zin (bedrijfsvoering)
- Toezicht op alle geldstromen
- Formuleert beleid t.a.v. het cashmanagement en de risico's
- Verantwoordelijk voor het prijsbeleid in de uitvoering daarvan
- Verantwoordelijk voor opstellen eindversies begroting, financieel jaaroverzicht en balans (jaarrekening)
- Toezicht houden op de werkzaamheden van het administratiekantoor
- Vraagbaak en beheerder van de winkelkassa en het bijbehorende back-up systeem
- Invulling geven aan de voorraadadministatie en het sturen op cijfers door de inkopers

De penningmeester neemt als bestuurslid deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen (ongeveer 8 keer per jaar), waarin het beleid van de vereniging gestalte wordt gegeven naast de invulling van praktische zaken waar het bestuur verantwoordelijkheid voor draagt dan wel neemt. Daarnaast vervult hij/zij alle hierboven geschetste taken. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Ed Zwennis, te bereiken op nummer 0348-401916 of 06-53291133