Welkom bij

Wereldwinkel Woerden

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Woerden

 RSIN

 8168908

 Vestigingsadres

 Havenstraat 49, 3441 BH Woerden

 Telefoonnummer

 0348-424727

 E-mail adres

 info@wereldwinkelwoerden.nl

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

 

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel  Woerden bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Woerden is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Woerden vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

 

Financiering

Door bijdragen van donateurs en opbrengsten uit verkoop van fairtrade artikelen.

Beheer van het vermogen

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester onder toezicht van het bestuur en de leden van de vereniging.

Besteding van  het vermogen

Het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van de Wereldwinkel Woerden en aan investeringen in de winkel om deze bij de tijd te houden.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorzitter:                     Ed Zwennis

Secretaris:                      Corry van der Meer

Penningmeester:            Ron Beumer

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Woerden heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen onkostenvergoeding m.u.v. een reiskostenvergoeding t.b.v. inkoopactiviteiten en cursussen..

Verslag

Het jaar 2012 heeft voornamelijk in het teken gestaan van vernieuwing. Zowel landelijk als in onze eigen winkel. Fair Support  – een eigen bv van de LvWW – is opgehouden te bestaan. Vanaf 1 juli 2012 zijn de taken ‘overgenomen’ door een zelfstandige nieuwe onderneming RSU bv, opgestart door een ex-medewerker van Fair Support. Tegelijkertijd is de Landelijke Vereniging voor Wereldwinkels weer zelf verantwoordelijk geworden voor een aantal service-taken voor de aangesloten leden. De ontstane onrust binnen de Vereniging is daarna geluwd. De LvWW heeft dit najaar haar dienstenpakket voor de leden overeenkomstig de nieuwe afspraken aangepast. 

Op lokaal niveau zijn we bezig geweest met de toekomst van onze Wereldwinkel en zijn er stappen gezet om Partnerwinkel te worden. Hieraan is veel aandacht besteed in alle Medewerkersbijeenkomsten dit jaar, zijn er oriënterende gesprekken geweest met alle medewerkers in februari en excursies in  maart georganiseerd naar reeds bestaande Partnerwinkels. Ook is er geïnvesteerd in het professionaliseren van de uitstraling van de winkel. Vanaf maart 2012 hebben we een opslagruimte gehuurd om aan ons voorraadbeheer te kunnen gaan werken.

In oktober is – tegelijkertijd met de BTW-aanpassing - het nieuwe kassasysteem Blue Retail geïntroduceerd.

 

Financiële huishouding

Resultaten 2012

 

 

Bruto bijdrage van de winkel

21.290

Af: Winkelkosten

17.097

Af: Afschrijving investeringen

1.708

 

 

Netto bijdrage van de winkel

2.485

 

 

Af: Algemene kosten

6.465

Bij: overige baten

4.495

 

 

Saldo

516

 

 

Het saldo wordt besteed aan de doelstellingen van de vereniging.